Ocena brak

Logistyka marketingowa - problem zapasów

Autor /indianer Dodano /31.03.2011

Z działalnością handlową i produkcyjną wiąże się ściśle problem zapasów. Przedsiębiorstwa utrzymują zapasy, aby wykorzystać je w przyszłości. Pociąga to zasobą konieczność zamrożenia części posiadanych środków pieniężnych na dłuższyokres. Muszą więc one być utrzymywane, chociażby na poziomie minimalnym,bowiem nie można dokładnie określić poziomu przyszłego popytu. Dlatego celemutrzymywania zapasów jest zapewnienie dostępności produktu i minimalizacja globalnych kosztów produkcji i dystrybucji towarów. Podstawowe przyczyny utrzymywania zapasów to między innymi: poprawa obsługi klienta, zabezpieczenie przedzmianami cen, ochrona przed niespodziewanymi zmianami popytu i czasu realizacji zamówienia, zabezpieczenie przed następstwami klęsk żywiołowych i innych niebezpieczeństw.

Jak zostało już wspomniane wcześniej utrzymanie zapasów wiąże się z określonymi kosztami, takimi jak: zmienne koszty powierzchni składowej, ubezpieczenie,podatki, koszty deprecjacji, starzenia się, psucia i strat. Przedsiębiorstwo produkujące wiele różnych produktów musi jeszcze dodatkowo rozwiązać problem poziomuwielkości zapasów dla każdego produktu oddzielnie. W praktyce wybór ten jest zde-terminowany udziałami pojedynczych produktów w globalnej sprzedaży przedsiębiorstwa oraz wrażliwością nabywców na braki i opóźnienia dostaw.

W przypadku pierwszego czynnika przedsiębiorstwa przyjmują zasadę, że dlaproduktu o największym udziale w sprzedaży, utrzymuje się największy poziomzapasu. W celu identyfikacji produktów najistotniejszych dla całej sprzedaży firmystosuje się metodę ABC.

Drugi czynnik - wrażliwość klientów na braki i opóźnienia w dostawach, ma dużeznaczenie na rynkach gdzie lojalność nabywców wobec marki jest niewielka. W przypadku zaistnienia takiej sytuacj i klienci wybiorą dostępne w tym czasie produkty konkurencji. Natomiast gdy klienci są przywiązani do marki, przedsiębiorstwo może obniżyć poziom utrzymywanych zapasów, bowiem nabywcy zaakceptują dłuższe oczekiwania na zamówiony towar i nie skorzystają z usług konkurencji.

Podobne prace

Do góry