Ocena brak

LOGISTYKA MARKETINGOWA

Autor /Aline Dodano /18.04.2011

 

LOGISTYKA MARKETINGOWA to zintegrowana funkcja marketingu, zorientowana na realizację jego celów; funkcja ta obejmuje różnorodne, współzależne komponenty systemu logistycznego, które bezpośrednio wpływają na kształtowanie i realizację celów marketingowych.

Strategie logistyczne mieszczą się w obszarze działania trzech podstawowych komponentów podejmowania decyzji strategicznych, tj. produkt-rynek-proces, w obrębie których można wyróżnić wiele instrumentów i koncepcji marketingowych, które nie tylko przenikają sferę logistyki, ale także wspomagają generowanie podstawowych strategii.

Logistyka charakteryzuje się wieloszczeblową hierarchią. Oznacza to, że w ramach systemu logistycznego można wyodrębnić subsystemy różnego stopnia. Logistyka marketingowa może być więc traktowana, z jednej strony, jako subsystem logistyki przedsiębiorstwa, z drugiej zaś - jako subsystem marketingu. Wynika to z dwóch różnych wariantów usytuowania logistyki w hierarchicznej strukturze systemów. W wariancie I system logistyczny przedsiębiorstwa może być rozpatrywany jako podsystem przedsiębiorstwa czy nawet rynku i gospodarki narodowej. Z drugiej strony przedsiębiorstwo może stanowić element systemu metalogistycznego (łańcucha logistycznego) czy nawet systemu makrologistycznego (wariant II).

Podobne prace

Do góry