Ocena brak

LOGISTYKA

Autor /Aline Dodano /18.04.2011

 

LOGISTYKA - wywodzi się od greckich słów „logikos” i „logistikos”- kalkulacja, sztuka obliczania i oceny 1) Zintegrowany system kierowania, organizowania i kontrolowania procesów fizycznego obiegu towarów i ich informacyjnych uwarunkowań w aspekcie optymalizacji realizowanych celów; 2) koncepcja zarządzania procesami i potencjałem dla skoordynowanej realizacji przepływów towarowych oraz przyporządkowanych im przepływów informacyjnych w skali przeds. i całego łancucha log. ( Kummer Weber); 3) Jako przekrojowa przenikająca i wiążąca całą strukturę funkcja przeds. zabezpiecza poziome powiazania funkcjonalne organizacyjne uzupełniajace i wspomagajace zarazem zasady i rozwiazania w zakresie struktury i organizacji pionowej przeds.; 4) Jest systemem którego zastosowanie i efektywne oddziaływanie wymusza niejako od podstaw zmianę i reorganizacje istniejących struktur przeds.; 5) kompleksowy i zintegrowany system planowania , organizowania i kontroli procesów fizycznego obiegu towarów i ich informacji w aspekcie optymalizacji działań i celów całego przedsiebiorstwa.; 6) stanowi potencjał i instrument marketingu wspomagający w sposób długofalowy przedsięwzięcia i komponenty strategii rynkowej przeds. , determinującej jej skuteczność.

Podobne prace

Do góry