Ocena brak

Logika kontekstu

Autor /Chris Dodano /09.08.2011

Logika ta jest słabiej powiązana z koncepcją H.A. Simona. Decyzje są racjonalne kontekstowo, kiedy wybory są oparte na podzielanym rozumieniu sytuacji decyzyjnej, tożsamości organizacji i akceptowanych regułach zachowania w poszczególnych sytuacjach.

Racjonalna logika kontekstu nawiązuje do racjonalności proceduralnej i jest odpowiednia dla analizy instytucjonalnej, analizy historycznej, teorii sytuacyjnej, analizy przypadków i – w ogóle – metodologii narracyjno-dedukcyjnych.

Podobne prace

Do góry