Ocena brak

Lodówki i zamrażarki

Autor /Nowy Dodano /31.01.2012

Działanie chłodziarek opiera się na tym, że pod­czas przejścia cieczy w stan gazowy pobiera ona ciepło, które jest następnie oddawane przy skra­planiu gazu. W lodówce ciecz zwana czynnikiem chłodzącym przechodzi przez urządzenie zwane parownikiem. Składa się ono zwykle z powygina­nej esowato rurki, umieszczonej wewnątrz komo­ry chłodniczej. Ciśnienie nad cieczą gwałtownie obniża się, w momencie gdy dostaje się ona do parownika, co powoduje jej odparowanie. Ale aby ciecz odparowała, musi pobrać z otoczenia ciepło parowania, a to prowadzi do oziębiania komory chłodziarki. Następnie gaz przechodzi do skrapla­cza - urządzenia znajdującego się z tyłu na ze­wnątrz lodówki i mającego zwykle także postać esowato wygiętej rurki, zaopatrzonej dodatkowo w dużą ilość poprzeczek, zwiększających po­wierzchnię. Tu czynnik chłodzący skrapla się i wypromieniowuje na zewnątrz ciepło pobrane z komory chłodzenia (dlatego skraplacz powinien mieć dużą powierzchnię).
Większość domowych lodówek to chłodziarki sprężarkowe, choć produkuje się także chłodziar­ki absorpcyjne. Chłodziarka sprężarkowa wypo­sażona jest w sprężarkę napędzaną silnikiem elek­trycznym, która zmusza czynnik chłodzący do krążenia w obiegu. Do początku lat 90. czynnikiem chłodzącym był zwykle związek z grupy freonów, charakteryzujący się małą prężnością par i dużym ciepłem parowania. Jednak substancje te mają zabójczy wpływ na warstwę ozonową i obecnie zastępuje sieje gazami przyjaznymi środowisku.
Parownik jest najzimniejszą częścią lodówki. Zwykle umieszcza się go w zamrażalniku, komo­rze lodówki przeznaczonej do przechowywania zamrożonej żywności i do produkcji kostek lodu. Temperatura wewnątrz chłodziarki powinna wynosić od 0 do 5°C (z wyjątkiem zamrażalnika, gdzie temperatura musi być ujemna). W wyższych temperaturach znacznie wzrasta szybkość namnażania się szkodliwych bakalii, przez co żywność szybko staje się niezdatna do spożycia. Wiele lodówek wyposaża się w termometry lub choćby wskaźniki, które informują o wzroście temperatu­ry powyżej tej granicy. Niepożądanemu podno­szeniu się temperatury zapobiega zamontowany w lodówce termostat, który włącza agregat, gdy temperatura podnosi się powyżej zadanej i wyłą­cza go, gdy opadnie zbyt nisko. Tym samym po­woduje, że lodówka nie pracuje „na okrągło" i zmniejsza zużycie energii elektrycznej. Jest to tym istotniejsze, że udział chłodziarek w domo­wym bilansie zużycia prądu jest całkiem spory.
Zamrażarki służą do długotrwałego przecho­wywania mrożonej żywności. Utrzymuje się w nich temperatura około -18 °C. Niektóre mają osobne komory służące do szybkiego zamrażania, gdzie temperatura może spadać nawet do -35 °C.

Podobne prace

Do góry