Ocena brak

LITERATURA TENDENCYJNA

Autor /punk Dodano /07.03.2011

Wykorzystywała różne gatunki prozatorskie. Artysta ma mieć cel społeczny, bez niego literatura jest pusta.

−  cel społeczny

−  odtwarzanie rzeczywistości z przynoszeniem wiedzy

−  autor ma zaobserwować fakty, ocenić je i wyprowadzić wnioski zaradcze do nagannej sytuacji

Orzeszkowa: „Chłostać przesąd, głupotę, podłość i zastój, rozjaśniać pojęcia, zachęcać do pracy, wskazywać drogi do postępowania i wzory do naśladowania - oto dziś zadanie literatury”.

Bohater:

−  oddaje swe życie idei

−  heroizmem, żarliwością, energią przypomina romantycznego

−  człowiek przeciętny, głównie inteligent (lekarz, nauczyciel) nieskomplikowany psychologicznie

−  człowiek dobry, altruista

Fabuła:

−  zazwyczaj jeden wątek

−  wydarzenia ukazywane chronologicznie, zgodnie z ciągiem przyczynowo-skutkowym

Narrator:

−  ocenia sytuację i na jej kanwie wypowiada hasła ideowe

−  nakazuje pewne jednoznaczne postawy

−  poucza poprzez komentarz do sytuacji

−  zwraca się do czytelnika w formie nakazowej

Podobne prace

Do góry