Ocena brak

LISTY Z PODRÓŻY, wspomnienia A. E. Odyńca

Autor /k_p1410 Dodano /03.03.2012

LISTY Z PODRÓŻY, wspomnienia A. E. Odyńca, prwdr. w „Kronice Rodzinnej" 1867-78 (z przerwami), wyd. os. w Warszawie 1875-78, t. 1-4, ujęte w formę listów pisanych rzekomo w czasie podróży z Mickiewiczem po Europie od lipca 1829 do października 1830, adresowanych do l. Chodźki i J. Korsaka. Pomyślane jako opowieść o znajomościach, przygodach i sentymentach Mickiewicza w zmiennej scenerii romant. wojażu, przyjęte zostały z entuzjazmem przez współcz. czytelników i do dziś, mimo licznych nieścisłości, zachowały czytelność; bardziej kłopotliwe okazały się w zamierzonej również przez autora roli pol. Rozmów z Goethem J.P. Eckermanna, który próbował pokazać sylwetkę duchową poety. Poczynając od P. Chmielowskiego („Ateneum" 1878), historycy literatury stwierdzali, że prezentowane obficie w L. z p. wypowiedzi Mickiewicza o sztuce, filozofii, historii są kompilacją lektur Odyńca i poglądów wielkiego poety z lat późniejszych (np. zaczerpniętych z —» Literatury słowiańskiej), w wersji często spłyconej i zwulgaryzowanej przez narratora.

Wyd. M. Toporowski i M. Dernałowicz, wstęp M. Dernałowicz, t.1-2, W. 1961 BPam. M. ŻMIGRODZKA Wojaż romantyka smorgońskiego, „Twórczość" 1962 nr 2.

Maria Dernałowicz

Podobne prace

Do góry