Ocena brak

LISTY OGÓLNOPAŃSTWOWE

Autor /Lucjusz Dodano /13.12.2011

Głosowanie: na numery list, drukiem urzędowym nie była lista lecz kopertawyborca przychodził do lokalu z numerem listy i otrzymywał kopertę ostemplowaną do niej wkładał nr listy i wrzucał do urny wyborczej. Takie głosowanie w Polsce jest niemożliwe, bo istnieje instytucja głosu spersonalizowanego. Wniosek o głosowanie spersonalizowane w komisji nie przeszedł ale jako wniosek mniejszości zgłoszono go i na forum sejmu przeszedł.

Spersonalizowany głos polega na tym, że wyborca zakreśla na liście kandydata na którego głosuje i ten głos liczy się w liście wyborczej ale także kandydatowi, bo ten zaznaczony głos jest liczony kandydatowi. Wg ilości głosów jest sporządzana lista danej partii dla mandatu. Stało się tak daltego, że były konflikty co do umieszczania osób na liście w określonej kolejności

Podział mandatów-listy ogólnopaństwowe- w wielu krajach funkcjonuje lista państwowa (nie jest to 1 lista tylko są to listy zgłaszane przez ugrupowania, z tej listy obsadza się określoną listę mandatów, nie jest to lista zgłaszana przez państwo lecz jest to lista ogólnopaństwowa – wydziela się określoną liczbę mandatów, która rozdziela się – może być określana procentowo. Jest to naruszenie zasady bezpośredniości. Listę ogólnopaństwową wprowadza się, ponieważ parlament jest rozbity i to dzięki tej liście istnieje szansa wzmocnienia rządu.

Faktycznie chodzi o to aby swój czołowy aktyw nie narazić na niebezpieczeństwo nieuzyskania mandatu w wyborach. Niepopularny kandydat ma szansę uzyskać mandat z listy ogólnopaństwowej. Jest to narzędzie wyłącznie dla działalności interesów elit. Lista ta została zlikwidowana w ostatnich wyborach.

Podobne prace

Do góry