Ocena brak

LIST WILHELM (1880-1971) - feldmarszałek

Autor /mis Dodano /25.02.2011

Oficer niemiecki, uczestnik I woj­ny światowej. Od 1923 r. służył w Reichswehrze. Po zajęciu Austrii przez Niemców w 1938 r. dowodził niemieckimi wojskami na terenie te­go kraju. W czasie wojny z Polską we wrześniu 1939 r. dowodził nie­miecką 14 armią w składzie Grupy Armi i „Południe" (Heeresgruppe „Sud"). W 1940 r. objął dowództwo 12 armii działającej na Zachodzie. Po zwycięskiej kampanii w lipcu 1940 r. otrzymał stopień feldmarszałka. Do­wodził 12 armią w czasie kampanii bałkańskiej, a następnie od czerwca do października 1941 r. był główno­dowodzącym niemieckimi wojskami na Bałkanach.

W lipcu 1942 r. objął dowództwo utworzonej z części Gru­py Armii „Południe" („Sud") Grupy Armi i „A" na froncie wschodnim. We wrześniu 1942 r. , obwiniany o niepowodzenia na * Kaukazie, otrzymał dymisję i przeszedł w stan spoczynku. Skazany przez amery­kański trybunał w Norymberdze w 1948 r. na dożywotnie więzienie, został ułaskawiony w 1952 r.

Podobne prace

Do góry