Ocena brak

List kredytowy

Autor /Emma Dodano /07.04.2011

 

List kredytowy będący dokumentem akredytywy banku, jest wystawiany na specjalnych i trudnych do podrobienia formularzach, a następnie wręczany beneficjentowi akredytywy, który przedstawia go osobiście w banku zagranicznym, aby otrzymać wypłatę. Akredytywy pieniężna, zlecające wypłatę określonemu bankowi, mogą być zrealizowane jedynie w tym banku. Natomiast akredytywa pieniężna nazywana okrężną może być płatna w różnych bankach. Wówczas zwykle na odwrocie dokumentu znajdują się odpowiednie rubryki dla odnotowania i pokwitowania kolejnych wypłat które podjął beneficjent akredytywy w różnych bankach. Wystawiając akredytywę okrężną banki mogą zaopatrzyć beneficjenta w dowód tożsamości, który beneficjent okazuje bankowi wypłacającemu.

Czynności związane z akredytywą pieniężną są pracochłonne zarówno dla banku otwierającego akredytywę jak i dla banku wypłacającego. Wymagają one znacznie więcej czasu niż wydanie i opłacenie czeku podróżniczego lub przekazu pieniężnego. Dlatego też dążąc do zmniejszenia kosztów własnych wiele banków zaprzestaje stosowania akredytywy pieniężnej, zastępując ją nowoczesnymi formami zapłaty, przy wykorzystaniu teletransmisji.

Podobne prace

Do góry