Ocena brak

List intencyjny

Autor /barbara Dodano /26.03.2011

 

Instytucja listu intencyjnego – jest nieuregulowana prawnie ale może przybierać różne formy. Jest to element zawierania umów.

Może stanowić ofertę zawarcia umowy ale typowy list intencyjny wyraża intencję osoby składającej intencję w formie pisemnej lub za pośrednictwem osoby trzeciej. Najczęściej wystosowany jest w toku rokowań i część wymienia punkty do uzgodnienia. Druga strona, przyjmując ten list, jeszcze umowy nie zawiera, lecz jego odwołanie przez osobę, która go składała narusza dobre obyczaje.

List ten zastrzega poufne informacje i należy tego przestrzegać.

List intencyjny to może być też umowa. Dzisiejsze umowy są coraz bardziej skomplikowane i mogą być oparte o inną nienazwaną umowę dotyczącą procesu zawierania danej umowy, czyli np. umowę o negocjację. Niniejsza umowa dotyczy tego, kto będzie uczestniczył w umowie, kiedy będą odbywały się spotkania i negocjacje między stronami, co jest zgodne z obyczajami a co nie, nienegocjowanie wynegocjonowanych postanowień, itp. Gdy umowę o negocjacje któraś ze stron naruszy, to tym samym narusza zawartą umowę.

Podobne prace

Do góry