Ocena brak

LIRYCY STAROŻYTNEJ HELLADY - TEMATYKA WIERSZY TYRTEUSZA (LIRYKA TYRTEŃSKA)

Autor /historyk Dodano /05.03.2011

Tworzył w VII w.p.n.e. Pisał patriotyczne elegie. Od imienia poety wywodzi się termin tyrteizm. Poezja tyrtejska - patriotyczna, nawiązująca do walki. Porzucenie ziemi ojczystej uważał za rzecz niegodną.

Napisał pięć ksiąg zawierających pieśni wojskowe, marszowe i elegie o charakterze politycznym. Według legendy poeta ten natchnął swoimi pieśniami Spartan do zwycięskiej walki. Napisał np.: „Rzecz to piękna”.

Do góry