Ocena brak

Lipnica murowana

Autor /lenny Dodano /15.01.2013

Miejscowość w widłach Uszwicy i Potoku Górzańskiego na Pogórzu Wiśnickim, nieopodal drogi Brzesko - Nowy Sącz.
Lokowana na prawie magdeburskim w 1326. Na rozwój miasta duży wpływ miało położenie przy „trakcie węgierskim". W II poł. XIV w król Kazimierz Wielki pomógł mieszczanom otoczyć Lipnicę murami. Stąd nazwa, której w brzmieniu „Lipnicza Murata" pierwszy raz użyto w 1445. Od XVII w. starostwo niegrodowe. Upadek miasta rozpoczął się w 1655, kiedy to Szwedzi, w odwet za obronę, zniszczyli je doszczętnie, razem z murami. Szlaki komunikacyjne utworzone w XIX w. ominęły Lipnicę Murowaną. W 1934 utra­ciła prawa miejskie.
Gotycki, drewniany kościół p.w. św. Leo­narda wybudowano w XV w. Ściany i strop pokrywają malowidła: gotyckie motywy patronowe na stropie, barokowe cykle z 1711, ludowe ilustracje dekalogu na pa­rapecie chóru.
Przebudowywany wielokrotnie kościół gotycki św. Andrzeja z 1363 zachował w swym wnętrzu m.in. gotycką rzeźbę MB z Dzieciątkiem z ok. 1370 oraz chrzcielnicę kamienną z XIV w.
Na miejscu domu rodzinnego bł. Szymona w latach 1636-48 zbud. kościół pod jego wezwaniem. W neogotyckim ołtarzu gł. z 1860 obraz patrona z XVII w.
We dworze, wzniesionym przez Bzow­skich w 1830, w latach 1883-85 mieszkały błogosławione siostry Ledóchowskie, Maria i Urszula.
Zachował się pierwotny układ urbani­styczny, nieco zakłócony wskutek wybudo­wania w 1686 „Domu starościńskich", siedziby lipnickich starostów niegrodowych. Wokół kwadratowego rynku wznoszą się parterowe, w większości drewniane XIX--wieczne domki, najczęściej ustawione szczytem do rynku. Niektóre zachowały podcienia wsparte na słupach.
W Lipnicy Murowanej od 1957 są organi­zowane w Niedzielę Palmową konkursy Palm Wielkanocnych.
W pobliżu, przy drodze do Muchówki, ostańce piaskowca ciężkowickiego, pomnik przyrody nieożywionej „Kamienie Brodziń­skiego".

Podobne prace

Do góry