Ocena brak

Linie kariery zawodowej

Autor /LucJannnn Dodano /02.04.2013

Kolejna forma analizy własnego rozwoju może mieć następującą postać: rysujemy poziomą linię obrazującą bieg naszej pracy zawodowej, zaznaczony latami pracy, a nad tą linią nakreślamy krzywe obrazujące cztery najistotniejsze składniki kariery:

-1-2-3-4-5-6-7-8-9-itd.--» Czas kalendarzowy

1.    decyzje „kluczowe” w karierze zawodowej,

2.    poziom zadowolenia/niezadowolenia (satysfakcji) z pracy,

3.    poziom (zbiór) osiągnięć fachowych - wytworów, działań itp.,

4.    poziom korzyści materialnych.

Ćwiczenie polega na tym, aby na linii pokazującej kolejne lata kariery, czyli staż pracy, zaznaczać wymienione wyżej aspekty kariery oraz określić, kiedy i jakie były najważniejsze dla niej decyzje i jak kształtował się poziom trzech pozostałych składników, oceniany w jakiejś umownej skali, na przykład w ten sposób, że najpierw zaznaczamy, w których momentach dotychczasowej pracy zadowolenia, osiągnięcia i korzyści materialne (poziom zarobków) osiągały „maksima” i „minima”, a następnie nanosimy odpowiednie wartości pośrednie. Otrzymamy w ten sposób pęk krzywych obrazujących zmiany w poszczególnych „składnikach” kariery.

Analiza owych krzywych może dopomóc w zrozumieniu, w jakich momentach i okresach pracy byliśmy najbardziej zadowoleni i - prawdopodobnie - od czego zależało nasze zadowolenie. Być może stwierdzimy związki między zadowoleniem a liczbą samodzielnych decyzji w ogóle lub też liczbą konkretnych osiągnięć itp. Analiza ta uświadomi nam w pewnym stopniu system wartości, z którym porównujemy karierę zawodową, nasze kryteria i cele, do których dążymy. Jej celem jest zoptymalizowanie kolejnych decyzji zawodowych tak, aby zmierzały do tych celów, które są rzeczywiście naszymi celami albo akceptowalnymi kompromisami pomiędzy tymi celami.

Podobne prace

Do góry