Ocena brak

LINGWISTYCZNA KONCEPCJA FILOZOFII

Autor /KiLLbiLL Dodano /06.07.2011

Według tej koncepcji (popu-larnej np. wśród przedstawicieli anglosaskiej filozofii analitycznej) klasyczna problematyka filozoficzna, zwłaszcza metafizyczna, bądź wymyka się naukowym badaniom, bądź nie jest jeszcze dostatecznie przygotowana do racjonalnych rozstrzygnięć. Racjonalnie, odpowiedzialnie moŜemy zająć się jedynie sposobem mówienia o filozoficznych problemach i ich rozwiązaniach, charakterem i strukturą języka filozofii czy języka filozofów.

Często przy tym problem filozoficzny okazuje się problemem językowym, a wiele sporów merytorycznych ma swe źródło w nieścisłym lub nawykowym sposobie wyrażania się. Lingwistyczna koncepcja filozofii w pewnej wersji utoŜsamia się z neopozytywistyczną, w innej jest tylko wyrazem przesadnej ostroŜności i nie pozostaje w antagonizmie do innych koncepcji filozofii

Podobne prace

Do góry