Ocena brak

Limfa i krew

Autor /Felix Dodano /10.10.2011

Limfa: płyn tkankowy po przedostaniu się do naczyń limfatycznych staje się limfą (chłonką). Płynąc przez węzły chłonne, zabiera z nich limfocyty, a pozbywa się ciał obcych lub szkodliwych, które ulegają tu sfagocytowaniu. Ma to istotne znaczenie dla obronności organizmu, ponieważ bakterie a nawet komórki nowotworowe zanim dostaną się z tkanek do krwi, zostają zatrzymane w węzłach chłonnych. Ta część limfy, która rozpoczyna swój bieg od jelita cienkiego uczestniczy w transporcie tłuszczów pokarmowych

Ukł limfatyczny:

- jest otwarty bierze on początek w przestrzeniach międzykomórkowych,

- naczynia limfatyczne zbierają płyn tkankowy, który się w nich gromadzi.

Drobne naczynia limfatyczne łączą się w większe, a te po przejściu przez węzły chłonne odprowadzają limfę = chłonkę pni chłonnych, które wpadają do głównych naczyń chłonnych:

Przewodu piersiowego,- przewodu chłonnego prawego

Przewód piersiowy:,- zbiera chłonkę z górnej lewej części ciała i całej strony dolnej

Przewód chłonny prawy:,- zbiera chłonkę z prawej górnej części ciała

Węzły chłonne:

- zbudowanie są z tkanki siateczkowej, w jej oczkach znajdują się limfocyty zbierane przez limfę.

Struktury te wychwytują z limfy bakterie i sub toksyczne, które zostają sfagocytowane przez obecne tu komórki o właściwościach żernych

Grudki chłonne:,- są skupieniami tkanki siateczkowej występującej wśród inne tkanki

Grasica:

- znajduje się w śródppeirsiu przednim. U noworodków w dzieciństwie jest duża.Od 12 roku życia zaczyna stopniowo zanikać,

- spełnia ona dwojaką funkcję. Produkuje ona i wysyła na obwód limfocyty T a także produkuje hormony i wchodzi w skład układu dokrewnego

Płyn tkankowy- stanowi wewnętrzne środowisko organizmu, powstający z produktów metabolizmu komórek i z przesącz płynu przez ściany naczyń włosowatych krwionośnych. Wypełnia przestrzenie międzykomórkowe, docierając do poszczególnych komórek i pełniąc funkcję pomostu między krwią a komórkami. Za jego pośrednictwem woda, sole mineralne, organiczne, składniki odżywcze, tlen, ciała odpornościowe, enzymy i hormony przenikają z krwi do komórek. Produkty metabolizmu i CO2 odbywają drogę odwrotną. Ma skład zbliżony do osocza krwi, zawiera mniej białek

Krew:

- występowanie dużej ilości substancji międzykomórkowej, która we krwi jest płynna.

Dostarcza ona do tkanek sub odżywcze i tlen a odbiera azotowe produkty metabolizmu i CO2.

Transportuje hormony i przeciwciała. Uczestniczy w procesie termoregulacji(duża pojemność cieplna) ma zdolność odbierania ciepła z okolic ciała narażonych na przegrzanie i oddawania ich do miejsc, w których produkcja ciepła jest mniesz niż zapotrzebowanie. Wciele człowieka dorosłego znajduje się 5-5,5 l krwi, czyli &% masy ciała

Skład:

- płynne osocza, zw plazmą,

- krwinki czerwone (erytrocyty),

- krwinki białe (leukocyty),

- płytki krwi (trombocyty)

Serce:

- jest narządem mięśniowym o czterech częściach zwanych:

- przedsionkiem prawym, lewym,

- komorą prawą, lewą,

- znajduje się w śródpiersiu jest zawszone na wielkich naczyniach krwionośnych,

- przegroda międzyprzedsionkowa odgradza przedsionki,

- międzykomorowa, komory

Bruzdy :

- okrężne i podłużne,

- wewnątrz podziału serca na zew powierzchnie

Prawy przedsionek:

- ujście żyły głównej górnej i ujście głównej dolnej,

- zamykany zastawką żyły głównej dolnej oraz ujście zatoki wieńcowej serca,

- w dolnej ścianie serca wys. ujście przedsionkowo-komorowe prawe opatrzone zastawką trój podzielną

Prawa komora:

- stożek tętniczy prawy przechodzący w pień płucny, w którego ujściu znajduje się zastawka półksiężycowata pnia płucnego

Lewy przedsionek:

- w ścianie wys. otwory czterech żył płucnych oraz ujście przedsionkowo- komorowe lewe, zamykane zastawką dwudzielną

Lewa komora: jest dłuższa jej ściany są prawie 3x grubsze od tych samych w kom prawej. Obecny stożek tętniczy lewy, przechodzi w aortę zamykaną zastawką półksiężycowatą aorty. W ścianie tej komory mają ujścia tętnice wieńcowe

Wsierdź- znajduje się wewnątrz ściany serca, pokryty nabłonkiem jednowarstwowym płaskim zw śródbłonkiem

Śródsierdź ejscowiony środkowo, zbudowany z tkanki mięśniowej poprzecznie prążkowanej sercowej

Nasierdzie- blaszka trzewna osierdzia

Fazy serca:

II F- skurczu komór (przy rozkurczonych przedsionkach)

III F,- rozkurczu przedsionków i komór, (czyli faza spoczynku, pauza)

Ukł krwionośny, zamknięty

Serce, naczynia krwionośne (tętnice, żyły, naczynia włosowate)

Krwioobieg duży:

Obejmuje przepływ krwi z komory lewej, przez naczynia do przedsionka prawego

Krwioobieg mały, płucny

Z komory prawej, przez naczynia, do przedsionka lewego

Rodzaje płynów ustrojowych:,- krew, chłonka

Rola krwi:

- transportuje składniki pokarmowe i tlen do komórek oraz usuwa z nich produkty odpadowe,

- rozprowadza hormony,

- reguluje zawartość kwasów, zasad, i wody komórkach,

- regulacja temp ciała,

- krwinki białe stanowią główny czynnik obrony przeciw bakteriom i innym organizmom chorobotwórczym,

- zdolność krzepnięcia krwi zapobiega utracie tego cennego płynu.

Podobne prace

Do góry