Ocena brak

Likwidacja spółek kapitałowych - wymień czynności likwidacyjne

Autor /Protazy Dodano /23.12.2011

Likwidatorzy dokonują czynności likwidacyjnych to jest

- kończą bieżącą działalność spółki,

- ściągają należności

- spieniężają majątek spółki,

- zaspakajają wierzycieli.

Podobne prace

Do góry