Ocena brak

LICIŃSKI LUDWIK STANISŁAW, pseud. Liciniusz

Autor /Klaudia888 Dodano /03.03.2012

LICIŃSKI LUDWIK STANISŁAW, pseud. Liciniusz, ur. 17 IV 1874 w Lubartowie, zm. 22 IV 1908 w Otwocku, nowelista, poeta, etnograf. W 1900 studiował na wydz. filoz. UJ. Prowadził nieustabilizowane życie, obracał się m. in. w środowisku lumpenproletariackim. W Warszawie zbliżył się do kręgów lewicowych (L. Krzywicki, J.W. Dawid, S. Sempołowska) i brał udział w pracach tajnego Uniwersytetu Latającego; przyjaźnił się z Z. Nałkowską, L. Rygierem, H. Lukrecem, J. Korczakiem, G. Glassem. Debiutował 1900 w „Czytelni dla Wszystkich" cyklem wierszy Z motywów sielskich. W 1905 ogłosił w „Wiśle" materiały etnogr. o pow. lubartowskim. Opowiadania i wiersze publikował m. in. w „Głosie" i „Myśli Niepodległej", współpracował też z tajną prasą SDKPiL. Prześladowany przez zaborców za działalność rewol. 1905. Zmarł na gruźlicę. Uchodzi za prototyp Maksa, bohatera —> Narcyzy Nałkowskiej.

Z twórczości L. osobno ukazały się powieść antyklerykalna Ksiądz Jan Jaskólski (1908) opowiadania Z pamiętnika włóczęgi (t.r., wyd. 2 1912) oraz cykl nowel Halucynacje (1911, wyd. 2 1913, wyd. 3 1917). Na poglądach L. zaważyły modne w okresie modernizmu wpływy A. Schopenhauera i F. Nietzschego, nast. teoretyków anarchizmu M. Stirnera i M. Bakunina, wreszcie pisarzy pol. lewicy. Twórczość prozaiczna L., utrzymana przeważnie w poetyce ekspresjonizmu, wyrażała ostry bunt wobec istniejącego porządku społ., manifestując postawę anarchistyczną z akcentami antyfilisterskimi i antyklerykalnymi. Częstym tematem utworów L. było środowisko lumpenproletariackie, przedstawiane z naturalist. dosadnoś-cią. Twórczość L. zestawiano z dziełami M. Gorkiego i L. Tołstoja. Poezja L., sięgająca nieraz do motywów mitologii słow., utrzymana była w tonie młodopol. nastrojowości.

Zbiór poetów 4; Halucynacje. Z pamiętnika włóczęgi, oprac, i posłowie T. Lewandowski, Kr. 1978. PSB 17 (K. Dmitruk); OLP V 3 (E. Kasperski); K. DMITRUK Twórczość L.S.L., „Pam. Lit." 1968 z. 1.

Podobne prace

Do góry