Ocena brak

LIBIDO

Autor /bolo007 Dodano /08.11.2012

 

LIBIDO (łc. - popęd płciowy, żą­dza, rozkosz)

W psychoanalizie:

a) U S. Freuda: termin wprowadzony przez niego na oznaczenie energii -^ in­stynktu (4) (seksualnego), przejawiającej się w dążeniu raczej ku życiu niż ku śmier­ci, raczej w kierunku integracji niż dezintegracji. Inaczej: -^eros (3), instynkt życia. Rozróżnia się: libido narcystyczną, skłaniają­cą jednostkę do koncentrowania się na sobie samej {—> ego); libido przedmiotową, kierują­cą jednostkę ku innym jednostkom lub ku rzeczom (—> id); libido sublimacyjną, pobu­dzającą aktywność twórczą {—> superego).

b) U C. G. Junga: intensywność energii psychicznej — konstruktywnej lub destru­ktywnej.

Podobne prace

Do góry