Ocena brak

Liberalna myśl ekonomiczna i jej przedstawiciele

Autor /Wawrzyniec Dodano /08.12.2011

Teoretyczne podstawy liberalizmu gospodarczego stworzył Adam Smith - twórca klasycznej ekonomii. Teoria A. Smitha opierała się na:

- wolności gospodarczej

- wolnej konkurencji

- silny indywidualizm gospodarczy

- prywatna własność

Rolę państwa w zakresie finansów publicznych ograniczał do tworzenia warunków dla swobody działania mechanizmu rynkowego, ochrony zewnętrznej, ochrony własności i wymiaru sprawiedliwości, oraz organizacji robót publicznych.

J.B. Say uważał natomiast że najlepszym podatkiem jest podatek umiarkowany, a najlepszy plan finansowy polega na małym wydatkowaniu - Leseferyzm

Założenia polityki liberalnej:

- neutralna polityka podatkowa

- wysokość opodatkowania społeczeństwa nie powinna hamować aktywności gospodarczej i zdolności gospodarstw domowych do oszczędzania

- podatki pośrednie dla pracowników najemnych w celu zwiększenia możliwości przedsiębiorców w inwestowaniu i oszczędzaniu.

Podobne prace

Do góry