Ocena brak

Liberalizm i demokratyzm jako podstawy kształtowania się klasycznej administracji XIX w.

Autor /LeonZawodowiec Dodano /11.01.2012

Liberalizm system wyrażający interesy większości burżuazji. Były to postulaty:

-konstytucjonalizm i związane z nim gwarancje praw i wolności obywatelskich oraz odpowiedzialność rządu przed parlamentem(konstytucyjna i polityczna)

-samorząd terytorialny i sądownictwo administracyj

Te postulaty liberalne zaczęto realizować po Wiośnie Ludów

Demokratyzm wyznawanie zasad dążności demokratycznych. Demokratyzm powszechne prawo wyborcze. Upowszechnienie prawa wyborczego nastąpiło po I Wojnie Swiatowej.

Podobne prace

Do góry