Ocena brak

LEYTE - bitwa 1944 r.

Autor /mis Dodano /25.02.2011

Wyspa w środkowej części Wysp Fi­lipińskich (między Luzonem i Min-danao), zajęta przez wojska japoń­skie 20 kwietnia 1942 r. W 1944 r. Amerykanie, po odzyskaniu części obszarów poludniowo-zachodniego Pacyfiku, postanowili uderzyć na Fi­lipiny, które miały stać się bazą do dalszych operacji przeciwko Wy­spom Japońskim.

Pierwszy etap ope­racji - inwazję na Leyte - poprzedziło bombardowanie sąsiedniej wyspy * Luzon, które zdezorientowało Ja­pończyków. Przekonani, że Luzon będzie głównym obiektem uderzenia Amerykanów, ześrodkowali tam pięć dywizji, pozostawiając na Ley­te tylko jedną. 20 października o świcie amerykańska 6 armia (do­wódca gen. Walter Krueger) rozpo­częła desant, wspierana ogniem dział okrętów VII floty (dowódca adm. Thomas KJnkaid). Żołnierze 1 dywi­zji kawalerii i 24 dywizji piechoty X korpusu oraz 96 i 7 dywizji pie­choty XXIV korpusu, przy słabym oporze wojsk japońskich, utworzyli dwa przyczółki, opanowali dwa lot­niska i mimo wzmocnienia, jakie w listopadzie otrzymali obrońcy, szybko posuwali się w głąb wyspy.

Na początku grudnia zlikwidowali japoński desant spadochronowy i szybowcowy na lotniska w Buauen i San Pablo. Wobec dalszego wzmacniania obrony (w grudniu Ja­pończycy skierowali na wyspę na­stępne dywizje) gen. Krueger zdecy­dował się przeprowadzić desant morski na zachodnie wybrzeże wy­spy, w rejonie miasta Deposito. 7 grudnia wylądowała tam 77 dywi­zja piechoty, która do 9 grudnia umocniła przyczółek i przystąpiła do natarcia na silnie bronione miasto Ormoc.

Opanowanie tego miasta 10 grudnia odcięło wojska japońskie od dostaw amunicji i pozbawiło je głównego portu, przez który dociera­ło zaopatrzenie. 26 grudnia Amery­kanie ogłosili wyzwolenie Leyte. ale walki z niewielkimi oddziałami ja­pońskimi trwały jeszcze przez kilka miesięcy. Na Leyte zginęło 3508 żołnierzy amerykańskich i 80 557 japońskich; poddało się tylko 828 żołnierzy japońskich. (*Leyte zato­ka, bitwy morskie 1944 r.)

Podobne prace

Do góry