Ocena brak

LEY ROBERT (1890-1945) - polityk

Autor /ciamajda Dodano /25.02.2011

Niemiecki polityk, członek partii nazistowskiej (NSDAP) od 1923 r., utracił pracę w koncernie IG Farben ze względu na prowadzenie agitacji politycznej i alkoholizm. W latach 1925-28 był gauleiterem południo­wej Nadrenii. W maju 1933 r. przy­stąpił do likwidowania wolnychzwiązków zawodowych, którychmiejsce miała zająć jedna organiza­cja: Niemiecki Front Pracy (Deu­tsche Arbeitsfront - DAF).

Spraw­nie przeprowadził tę zleconą przez Adolfa Hitlera misję, tworząc do1938 r. liczną i potężną organizację.Do końca wojny Ley pozostał żarli­wym wyznawcą nazizmu. Odzna­czył się jako organizator bezwzględ­nej eksploatacji przymusowych ro­botników przywożonych do Niemiecz okupowanych państw.

Aresztowa­ny w maju 1945 r., powiesił się w ce­li przed rozpoczęciem procesu no­rymberskiego.

Podobne prace

Do góry