Ocena brak

Lex Fufia Caninia – Lex Aelia Sentia – Lex Junia Norbana

Autor /Lazarz Dodano /18.11.2011

Lex Fufia Caninia z 2r. p.n.e - zastrzegała wyzwalanie testamentowe tylko określonej liczby niewolników. Właściciel, w zależności od posiadanej liczby niewolników mógł ich wyzwalać w proporcjach: 2-10 – połowę; 10-30 – jedną trzecią; 30-100 – jedną czwartą; 100-500 – jedną piątą. Większej liczby niż stu niewolników nie wolno było wyzwolić.

Lex Aelia Sentia z 4r. p.n.e. – dotyczyła wszystkich wyzwoleń, określając , że wyzwalający musiał ukończyć 20 rok życia , a wyzwalany – 30 lat.

Lex Junia Norbana z 19r. p.n.e. regulowała sytuację prawną wyzwolonych nieformalnie. Ustawa ta dawała im wolność , ale nie nadawała obywatelstwa rzymskiego. Latyn juniański –latini Juniani – bo tak ich nazywano, był upośledzony pod względem majątkowym. Żył on jak wolny człowiek, ale w przypadku śmierci jego majątek, tak jak niewolnicze peculium wracał do dawnego właściciela.

Do góry