Ocena brak

Lex Falcidia i tzw. kwarta falcydyjska

Autor /klemens111 Dodano /22.11.2011

Dla zapobieżenia odrzucania spadków nadmiernie obciążonych legatami, co w efekcie powodowało nieważność całego testamentu i samych legatów – ustawa Falcydyjska lex Falcidia (40 r.p.n.e.) zapewniała spadkobiercom wysokość spadku po wypłaceniu legatów co najmniej ¼ jego wartości kwarta Falcydyjska. Ewentualne przekroczenie ¾ wartości powodowało stosunkowe pomniejszenie legatów. Podobnie stosowano to do fideikomisów.

Podobne prace

Do góry