Ocena brak

LEIGH-MALLORY TRAFFORD (1892-1944) - generał

Autor /ciamajda Dodano /25.02.2011

Brytyjski lotnik z czasów I wojny światowej, w 1919 r. wstąpił do tworzonych właśnie sił powietrz­nych *RAF.

Od 1938 r. dowodził 12 grupą myśliwską (12 Fighter Group), a następnie do 1942 r. 11 grupą myśliwską. Był zwolenni­kiem stosowania taktyki tzw. duże­go skrzydła (*Big Wing), co dopro­wadziło do konfliktu z głównodo­wodzącym Dowództwa Lotnictwa Myśliwskiego (Fighter Command) gen. Hugh *Dowdingiem. W listo­padzie 1942 r. stanął na czele Do­wództwa Lotnictwa Myśliwskiego. W grudniu 1943 r. objął dowództwo Ekspedycyjnych Sił Powietrznych Sprzymierzonych (Allied Expedi-tionary Air Force), wspierających inwazję w Normandii.

W listopadzie 1944 r. został mianowany głównodo­wodzącym sił powietrznych w połu­dniowo-wschodniej Azji; zginąłw wypadku lotniczym podczas po­dróży do miejsca nowej służby.

Do góry