Ocena brak

Legitymizacja władzy

Autor /Norbert999 Dodano /04.01.2012

Władza, żeby mogła istnieć musi dochodzić do legitymizacji władzy. Legitymizacja władzy to uznanie władzy za prawomocną. Uznanie, iż ci, którzy pełnią tę władzę, uzyskali ją w sposób prawowity. Władza jest prawowita wtedy, kiedy została otrzymana w sposób prawomocny, jeżeli ktoś ją nabył zgodnie z prawem. Inaczej mówiąc wg reguł, które te normy przewidują. Nie jest tak, że legitymizuje się władzę tylko prawem.

Wg Beethama istnieją trzy poziomy legitymizacji władzy: Legitymizacja reguł to jest legitymizacja na poziomie prawnym, istnieją zapisy w konstytucji, które regulują, jaki jest ustrój państwa i w jaki sposób zdobywa się władzę, na podstawie konstytucji istnieje ordynacja wyborcza, która również to reguluje. Ale wcale to nie oznacza to demokracji. W monarchii będzie to prawo, które będzie określało sukcesję, czyli kim trzeba być, żeby otrzymać władzę. Istnieją przepisy prawne, które mówią o sposobach otrzymania władzy w sposób legalny. Jest to poziom normatywny. Jest obiektywny.

Legitymizacja na poziomie przekonań – jest subiektywny, oznacza to, że niezależnie od tego jak władza została zdobyta, niezależnie od tego, co władza czyni, obywatele są przekonani o legalności tej władzy. Bywa tak, że przekonania bardzo wielu ludzi prowadza do uznania za legitymizowaną władzy, której podstawy prawne można uznać za wątłe, np. rządy Stalina oparta na despotycznych praktykach i masowym terrorze, a zarazem uważany za prawowity przez tak wielką część obywateli, iż trudno byłoby odmówić mu legitymizacji, podobnie Hitler, którego legitymizacji władzy nie kwestionowano, aż do upadku Trzeciej Rzeszy. Sytuacja odwrotna: w maju 1926r. demokratyczna władze w Polsce utraciła legitymizację w oczach znacznej części społeczeństwa, która nie tylko akceptowała, ale wręcz entuzjastycznie poparła dokonany przez wojska Piłsudskiego przewrót.

Legitymizacja na poziomie masowym – jest subiektywny, władza wtedy jest legitymizowana, poprzez masowe manifestacje, społeczeństwo daje wyraz, że legitymizuje rząd poprzez masowe demonstracje, albo masowy udział w jakichś innych przedsięwzięciach. Gdzie ludzie, poprzez wielotysięczne manifestacje, okazują poparcie, legitymizują władzę. Ten typ legitymizacji jest bardzo często wykorzystywany przez państwa totalitarne, przez różnego rodzaju dyktatury, np. wielkie manifestacje nazistów w Norymbergii.

Jednak poparcie nie jest tożsame z legitymizacją. Legitymizacja nie jest dana raz na zawsze. Może dojść do delegitymizacji władzy. Można stracić legitymizację poprzez przegranie wyborów, ale również poprzez złamanie reguł prawnych. Poza złamaniem reguł prawnych rząd traci legitymizację na poziomie przekonań i zachowań masowych poprzez nieudolność i nieodpowiadanie na potrzeby obywateli. Dochodzi wtedy do delegitymizacji władzy: na poziomie przekonań i manifestowanie braku poparcia dla rządu.

Podobne prace

Do góry