Ocena brak

Legitymacja do złożenia skargi ze względu na ochrone interesu prawnego

Autor /Tobi Dodano /09.08.2011

Interesem prawnym – jest tylko ten interes indywidualny (jednostki), który wynika z prawa np. legitymację do zaskarżenia decyzji o pozwoleniu na budowę wyznacza przepis ustawy –Prawo budowlane.

Legitymację do złożenia skargi mają:

  • os. Fizyczne;

  • os. Prawne;

  • jednostki organizacyjne;

  • gmina lub związek gmin;

  • powiat lub związek powiatów;

  • województwo;

  • Rzecznik Praw Obywatelskich, któremu przysługuje skarga ochraniająca prawa i wolności człowieka i obywatela. Nie jest to interes własny Rzecznika, ale jednostki, której prawa i wolności zostały naruszone działaniem lub bezczynnością organu wykonującego AP.

Do góry