Ocena brak

Legitymacja do złożenia skargi oparta na ochronie interesu publicznego i społecznego

Autor /luck25 Dodano /09.08.2011

1) legitymacja oparta na ochronie interesu publicznego

W oparciu o ochronę interesu publicznego legitymację do złożenia skargi do sądu administracyjnego ma:

  • prokurator – wnosi on skargę ze względu na potrzebę ochrony porządku prawnego, więc powinien wskazać naruszenie prawa;

  • organ nadzoru nad organem j.s.t.

  • organ nadzoru nad samorządem zawodowym.

2)legitymacja oparta na ochronie interesu społecznego

Do podmiotów, których legitymacja do złożenia skargi jest oparta na ochronie interesu społecznego należy zaliczyć:

  • organizację społeczną- może ona w postępowaniu sądowym występować, broniąc własnego interesu prawnego oraz w zakresie jej statutowej działalności w sprawach dotyczących interesów prawnych innych osób, jeżeli brała udział w postępowaniu administracyjnym;

  • inicjator referendum lokalnego;

  • redaktor naczelny.

Do góry