Ocena brak

Leges Romanae Barbarorum

Autor /Donat Dodano /17.11.2011

Upadek Cesarstwa Zachodniego w 476r nie pociągnął za sobą od razu zaniku znaczenia prawa rzymskiego. Obowiązywało ono nadal w państwach powstałych na gruzach Cesarstwa, a w późniejszych wiekach jego moc obowiązywania rozszerzyła się nawet na obszary, które nigdy do Imperium Romanum nie należały. W germańskich państwach szczepowych, które położyły kres istnieniu C.Zachodniego , uznawano również, tak jak w antycznym Rzymie, zasadę personalności prawa. Stosownie do niej podbita ludność rzymska rządziła się nadal swoim prawem rzymskim w jego zwulgaryzowanej postaci. W poszanowaniu tej odrębności poszczególni władcy germańscy posunęli się nawet tak daleko, że na przełomie V i VI w. zebrali i ogłosili jako obowiązujące zbiory tzw. Leges Romanae Barbarorum. Należały do nich :

  1. Lex Romana Visigotorum, czyli Breviarum Alarici

  2. Lex Romana Burgundionum

  3. Edictum Theoderici

Zbiory te pochodzą z przełomu V i VI w. i obejmują materiał czerpany zarówno z leges jak i ius. Najważniejsza z wszystkich Lex Romana Visigothorum czerpała materiał z trzech kodeksów wcześniejszych, głownie z Kodeksu teodozjańskiego, także z Instytucji Gaiusa i Sentencji Paulusa.

Podobne prace

Do góry