Ocena brak

LEGENDA

Autor /Dobrociech Dodano /29.03.2012

Opowieść z życia bohaterów, zazw. świętych i męczenników, nie znajdująca potwierdzenia w materiale hist.; opowieść fantastyczna o wydarzeniach hist., oparta zazw. na podaniach lud.; klechda, mit; wyjaśnienie symboli na mapach, tabelach, wykresach itp.; napis na medalu, monecie; ze śrdw.-łac. 'opis żywota a. wydarzenia' z łac. legere 'zbierać, wybierać, czytać'. Legenda aurea zob. Złoty (Złota legenda). Legenda o kazaniu św. Franciszka do ptaków zob. (św.) Franciszek (z Asyżu).

Legenda o niewidzialnym grodzie Kitieżu i o dziewicy Fiewronii, ros. Skazdnie o niewidimom gradie Kitieże i o diewie Fiewrónii, opera-legenda (1904, wyst. Petersburg 1907) N. Rimskiego-Korsakowa, tekst W. Bielskiego wg dwóch staro ruskich legend lud. z Kroniki Kitieża zamieszczonej w Pieśniach M. Kirejewskiego.

Legenda o przykładnych niewiastach, ang. The Legend of Good Women, poemat w kupletach heroicznych (1372-86j wyd. 1532) Geoffreya Chaucera. Królowa Alcesta wzywa poetę do zaprzestania krytycznych uwag o wierności kobiet i do głoszenia chwały dam wiernych w miłości; poeta zapożycza z różnych źródeł 9 legend o antycznych bohaterkach: Kleopatrze, Tysbe, Dydonie, Medei, Lukrecji, Ariadnie, Filomeli, Filis, Hypermestrze. Legenda o św. Aleksym zob. (św.) Aleksy. Legenda o św. Elżbiecie zob. (św.) Elżbieta (z Turyngii). Legenda o św. Krzysztofie zob. Krzysztof (La legende...).

Legenda o św. Urszuli zob. Urszula. Legenda o trzech towarzyszach zob. (św.) Franciszek (z Asyżu). Legenda o Wielkim Inkwizytorze zob. Wielki (Inkwizytor).

Legenda wieków, fr. La Legende des si&cles, dziesiąty i najobszerniejszy zbiór wierszy (1877-83) Victora Hugo, zawierający poematy epickie o szerokim zasięgu tematycznym: historie biblijne, antyku gr.-rz., śrdw., współczesne i wizje przyszłości aż do dnia sądu ostatecznego; 2. i 3. serię opublikowano pośmiertnie w 1886 i 1891. Legenda utwór na skrzypce opus 17 Henryka Wieniawskiego. Utwór na fort. opus 16 As-dur Ignacego Paderewskiego.

Legenda Bałtyku opera (Poznań 1924) Feliksa Nowowiejskiego, libretto: Waleria Szalay-Groele i Krystyna Jeżewska; rzecz dzieje się na słowiańskim wybrzeżu Bałtyku w czasach przedhistorycznych.

Legenda o św. Franciszku z Paoli (Kalabria), kroczącym po falach (Cieśniny Messyńskiej) utwór fort. Ferenca Liszta. Złota legenda zob. Złoty.

Podobne prace

Do góry