Ocena brak

Legat windykacyjny i damnacyjny

Autor /klemens111 Dodano /22.11.2011

Z uwagi na różnice w formie wymienić można 4 rodzaje legatów powodujące inne sytuacje prawne legatariuszy (pierwotnie odnośnie innych przedmiotów):

  • Windykacyjny legatum per vindicationem dawał własność rzeczy z chwilą objęcia spadku przez spadkobiercę, zapisobiercy (legatariuszowi) przysługiwała skarga windykacyjna rei vindicatio o wydanie rzeczy;

  • damnacyjny legatum per damnationem– dawała legatariuszowi jedynie wierzytelność o wydanie rzeczy, co rodziło między nim a spadkobiercą stosunek obligacyjny, quasi-kontraktowy (pierwotnie do pieniędzy);

  • legatum sinendi modo – (typ mieszany windykacyjno–damnacyjny) zobowiązywał spadkobiercę do znoszenia (np. długu) lub zaniechania wobec legatariusza, który zabrał nieformalnie rzecz, a ew. do wydania rzeczy; w prawie klasycznym wymagano już aktu przeniesienia własności co niweczyło użyteczność tego legatu;

  • legatum per praeceptionem – precepcyjny – między współdziedzicami, pozwalał na zabranie zapisej rzeczy, która nie wchodziła w skład majątku podlegającego podziałowi i nie był wliczany przy obliczaniu części spadkowej.

  • później powstały jeszcze dwa rodzaje legatów: partitio (legata); optio legata

Podobne prace

Do góry