Ocena brak

Legalne modele współpracy administracji publicznej z grupami interesu

Autor /bob Dodano /12.04.2011

Llegalne oznacza to, że w części systemów politycznych działalność rozmaitych grup interesu nie tylko jest uznawana za oczywisty składnik życia politycznego, lecz - co więcej - legalną i oficjalnie akceptowaną formę uczestnictwa w procesach kształtowania ważnych decyzji publicznych. Tak właśnie jest w Niemczech czy w Holandii, a także w krajach skandynawskich.

* korportaryzm

* obligatoryjne konsultacje

Klientelizm( Włochy, USA)to taki model relacji, w którym, administracja publiczna uznaje określone grupy nacisku za naturalnych i oczywistych reprezentantów interesów skoncentrowanych w określonych dziedzinach życia, zbiorowego i niekwestionowanych współuczestników zarządzania sprawami publicznymi w tych sektorach. jedna z grup jest uznawana przez administrację publiczną za prawomocną reprezentację określonych interesów, ale nie ma po temu wyraźnej podstawy prawnej i nie dotyczy to wszystkich grup interesu działających w określonej dziedzinie oraz nie obejmuje wszystkich powstających w niej interesów.

Parantelizm. silne, powiązania między określonymi grupami nacisku i administracją publiczną lub rządzącą, partią (w tych systemach politycznych, w których jedna z partii politycznych wyraźnie dominuje nad pozostałymi,) a grupy interesu mogą uzyskać dostęp do procesów zarządzania sprawami publicznymi i prawomocność jedynie dzięki związkom z tą partią - niezależnie od tego, w jakiej mierzę reprezentują one istotne interesy zbiorowe. Istotną cechą parantelizmu jest - inaczej aniżeli w przypadku klientelizmu - pośredni charakter związków między administracją publiczną i grupami interesu. Ogniwo pośrednie stanowią partie polityczne, z którą grupy interesu muszą nawiązać bliskie kontakty, jeśli tylko chcą uczestniczyć w zarządzaniu sprawami publicznymi. Rozwinął się we Włoszech w okresu sprawowania władzy przez chrześcijańską demokrację. We Francji gauliści, dawny Związek Radziecki czy wiele systemów politycznych Ameryki Łacińskiej

Podobne prace

Do góry