Ocena brak

Lean Management

Autor /Aline Dodano /18.04.2011

 

Lean Management - koncepcja zintegrowanego zarządzania, zorientowanego na optymalizację struktury i efektów ekonomiczno-rynkowych w całym łańcuchu (systemie) tworzenia wartości. Stanowi wyraz konceptualizacji japońskiej metody zarządzania i organizacji przez amerykańskich specjalistów zarządzania, został on rozpisany, w sensie teoretycznym, koncepcyjnym jako opcja zarządzania, a nie tylko wytwarzania przez specjalistów amerykańskich. Ogólną zasadą koncepcji Lean Management jest zintegrowana całościowa orientacja, która rozciąga się na cały majątek tworzenia wartości. Istotnym celem i komponentem tej koncepcji jest redukcja kompleksowości, tzn. uproszczenie wszystkich procesów i przebiegów w celu uniknięcia błędów i marnotrawstwa lub sytuacji niewykorzystanych możliwości. Realizacja tego zadania ujawnia się też w konstrukcji produktów, zmianie sposobu techniki wytwarzania, organizacji pracy, jak i również w całym uproszczeniu hierarchii struktur w przedsiębiorstwie

Podobne prace

Do góry