Ocena brak

LAYCOCK ROBERT (1907-1968) - generał

Autor /ciamajda Dodano /25.02.2011

Dowódca oddziału komandosów (nazwanego od jego imienia Lay-force) zorganizowanego w lutym 1941 r.; walczył na Pustyni Zacho­dniej, prowadząc akcje dywersyjne na tyłach wojsk włoskich. W maju 1941 r. po inwazji Niemców na * Kretę brał udział w osłanianiu ewakuacji wojsk alianckich z połu­dniowej części wyspy.

Z dowodzo­nych przez niego sił dwa bataliony (A i D) dostały się do niewoli, a po­zostałe (B i C) powróciły do Egiptu i pierwszy z nich wziął udział w walkach o Tobruk, natomiast ba­talion C walczył w Syrii. W sierpniu 1941 r. Layforce został rozwiązany, w październiku tego roku Laycock stanął na czele nowej jednostki o na­zwie Middle East Commando.

Jedy­ną większą, acz całkowicie nieuda­ną akcją był atak na kwaterę dowód­cy *Afrika Korps gen. Erwina *Rommla w grudniu 1941 r., doko­nany przez No. 11 Commando (do­wódca ppłk Geoffrey Keyes). W sierpniu 1942 r. Middle East Commando rozwiązano w związku z przejęciem operacji specjalnych przez Special Air Service. Laycock dowodził brygadą spadochronową w czasie inwazji na *Sycylię w 1943 r.

Po powrocie do Wielkiej Brytanii w 1944 r. objął stanowisko szefa połączonych operacji, które sprawował do 1947 r.

Podobne prace

Do góry