Ocena brak

ŁAWROW WUKOŁ MICHAJŁOWICZ

Autor /mamaela Dodano /04.03.2012

ŁAWROW WUKOŁ MICHAJŁOWICZ, ur. 11 XI1852 w Jelcu, zm. 1912 w Moskwie, jeden z czołowych tłumaczy literatury pol. na język rosyjski. Pochodził z zamożnej rodziny kupieckiej i otrzymał staranne wykształcenie domowe. Od 1880 wydawał w Moskwie miesięcznik lit.-społ. „Russkaja mysl", w którym ogłaszał swe przekłady utworów H. Sienkiewicza (od 1882), także wydawał je osobno. Przełożył prawie wszystkie utwory Sienkiewicza i E. Orzeszkowej, z którą się przyjaźnił, wybrane utwory B. Prusa, M. Konopnickiej, S. Żeromskiego, W.S. Reymonta, T.T. Jeża, G. Daniłowskiego i innych.

Z. BARAŃSKI, M. JAKÓBIEC Listy Elizy Orzeszkowej do W.Ł., ,,Slavia Orient." 1958 nr 1; Z. BARAŃSKI Literatura polska w Rosji na przełomie XIX i XX wieku, Wr. 1962; W. SMIRNOWA W.Ł., jako tłumacz Sienkiewicza, „Przegl. Hum." 1976 nr 8.

Zbigniew Barański

Podobne prace

Do góry