Ocena brak

Łątka dzieweczka

Autor /Natan Dodano /27.01.2012

Wygląd: długość 3,4 cm, rozpiętość skrzydeł prawie 5 cm. Na 2. pierścieniu odwłoka samca znajduje się rysunek przypominający podkowę. Dokładne oznaczenie łątki dzieweczki jest jednak trudne, ponieważ w Europie żyje jeszcze 12 innych gatunków łątek.  

Środowisko: niemal wszystkie typy wód stojących, poza torfowiskowymi.

Występowanie: znaczna część Europy, na północy po środkową Szwecję, na wschodzie po St. Petersburg; ponadto Bliski Wschód i pn.-zach. Afryka. W górach do 1800 m n.p.m.

Liczebność: pospolita i bardzo liczna, być może najliczniejsza środkowoeuropejska ważka.

Rozród: od maja do sierpnia nad większymi i mniejszymi zbiornikami można obserwować połączone ze sobą pary łątek dzieweczek. Podczas składania jaj samiec ustawia ciało prostopadle do ciała samicy. Jaja składane są wyłącznie podczas słonecznej pogody w tkanki wielu wodnych roślin. Rozwój larwalny trwa około 3 miesięcy.

Pokarm: głównie drobne bezkręgowce.

Podobne prace

Do góry