Ocena brak

Lata przedszkolne w cyklu życia ludzkiego - Zabawa

Autor /Max123 Dodano /02.07.2011

Przedszkolak wydaje się zatem coraz bardziej „osaczony”. Możliwość realizacji wewnętrznych impulsów, bardziej trwałych w tym wieku dzięki pamięci, ograniczają bowiem już nie tylko fizyczne właściwości otoczenia i wymagania rodziców, ale także własne sumienie. Rozwój mowy otwiera jednak przed nim po raz pierwszy taki obszar aktywności, którego nikt poza dzieckiem nie jest w stanie kontrolować – wyobraźnię. Początkowo nawet samo dziecko wydaje się zagubione w tym „nowym świecie”, a uzyskanie możliwości swobodnego poruszania się w nim wymaga pewnego czasu. Stąd w wieku od 2 do 6 lat obserwuje się największe nasilenie dziecięcych lęków (zob. Hurlock, 1985, s. 381).

Przyjemność zabawy polegającej na tworzeniu sytuacji „na niby” wynika z tego, że dziecko samo określa jej warunki i zachowania w niej dopuszczalne. Wyobraźnia i związana z nią zabawa stają się dlatego swoistym azylem dla niczym nie skrępowanej aktywności dziecka. Nie jest to jednak najważniejszy powód, dla którego Wygotski (2002, s. 160) nazwał zabawę najważniejszą dla rozwoju dziecka formą działalności. Dużo bardziej istotne podczas zabawy jest to, że podstawą zachowania dziecka nie jest sytuacja rzeczywista lecz wyobrażona. Potrafi ono, używać różne przedmioty, udając, że są one czymś innym.

Na przykład: drewniany kijek staje się w wyobraźni dziecka widelcem, a drewniany klocek – samochodem. W ten sposób dziecko robi kolejny krok na drodze rozwoju myślenia abstrakcyjnego. Ponadto podczas zabawy dziecko kontroluje swoje zachowanie w taki sposób, aby było ono zgodne z wyobrażoną sytuacją mimo, iż w rzeczywistości ciągle dużą trudność sprawia mu, na przykład, odłożenie słuchania ulubionej bajki na późniejszą porę. Opisane wyżej właściwości zabawy sprawiają, że uczestniczące w niej dziecko „jest jak gdyby o głowę wyższe od siebie samego” (Wygotski, 2002, s. 160), przejawia zachowania charakterystyczne dla poziomu rozwojowego wyższego niż ten, który ujawnia w codziennym funkcjonowaniu.

Podobne prace

Do góry