Ocena brak

Lata przedszkolne w cyklu życia ludzkiego - Pierwsze próby zrozumienia świata

Autor /Max123 Dodano /02.07.2011

Gromadzenie doświadczeń dzięki pamięci, obok prób „zawładnięcia” innymi osobami umożliwia także podjęcie pierwszych prób zrozumienia różnych zjawisk. Ze względu na to, że pamięć przechowuje wyłącznie doświadczenia osoby, do której sama należy, ich pamięciowy obraz jest zwykle bardzo subiektywny. Natomiast dziecko w omawianym okresie nie jest jeszcze zdolne do wykonywania złożonych operacji myślowych, a jego rozumowanie polega przede wszystkim na przywoływaniu i porównywaniu obrazów pamięciowych. Dlatego próbując wytłumaczyć różne zjawiska po prostu przenosi na nie cechy, które posiadają jego własne działania.

Dziecku w wieku przedszkolnym może się zatem wydawać, że wszystkie przedmioty są ożywione, a szczególnie te, które posiadają zdolność ruchu. Ponadto będzie najprawdopodobniej przekonane, iż na świecie nic nie pojawia się przypadkowo, ale zawsze powstało w jakimś celu. Może także sądzić, że niektóre niedostępne dzieciom przedmioty posiadają magiczną moc – źródło siły i przewagi osób dorosłych nad dziećmi. Tego typu własności dziecięcego rozumowania są przejawem braku umiejętności przyjmowania innego niż własny punktu widzenia i bywają nazywane egocentryzmem (Piaget, 1966, s. 30 i nast.).

Podobne prace

Do góry