Ocena brak

Lata przedszkolne w cyklu życia ludzkiego - Inicjatywa

Autor /Max123 Dodano /02.07.2011

Wiek przedszkolny to czas kształtowania się zdolności dziecka do przejawiania inicjatywy. Jeśli wszelkie „burze” towarzyszące rozwojowi w tym okresie przebiegną pomyślnie, dziecko będzie potrafiło realizować swoje pragnienia w sposób społecznie aprobowany i zgodny z kulturowymi wzorcami zachowań.

Chęć zaspokojenia własnych potrzeb nie będzie u niego związana z paraliżującym wszelkie działania lękiem, lecz zawsze uruchomi aktywność prowadzącą do określenia i konsekwentnej realizacji celów. Dziecko będzie zatem gotowe do wytrwałego zaangażowania się w „obronę własnych interesów” i stanowcze ich egzekwowanie.

Podobne prace

Do góry