Ocena brak

Lata przedszkolne w cyklu życia ludzkiego

Autor /Max123 Dodano /02.07.2011

Prezentowany tekst jest kontynuacją cyklu artykułów dotyczących rozwoju człowieka w ciągu całego życia a ukazujących się pod wspólnym tytułem Portrety psychologiczne człowieka. Zamieszczone poniżej rozważania dotyczą najważniejszych zjawisk rozwojowych w wieku przedszkolnym czyli od 4 do 7 roku życia.

W tym czasie w rozwoju fizycznym dziecka nie obserwujemy gwałtownych zmian, jak to miało miejsce podczas pierwszych dwóch lat życia. Stosunkowo powolnemu wzrostowi organizmu towarzyszy stopniowe doskonalenie różnego rodzaju czynności ruchowych.

Jeżeli procesy rozwojowe w poprzednich etapach przebiegały pomyślnie, w funkcjonowaniu całkiem sprawnego już lokomocyjnie przedszkolaka pojawia się nowy element. Jest nim potrzeba wtargnięcia na nowe obszary i opanowania ich własną aktywnością. Ów „rzutki intruz” – jak charakteryzuje dziecko w tym wieku Erikson  – dąży więc do podporządkowania sobie innych ludzi, spostrzeganego świata oraz własnych zachowań. W przeciwieństwie do okresu wczesnego dzieciństwa jest jednak w stanie dokonywać tego bardziej systematycznie i celowo, ponieważ dzięki sprawnemu już korzystaniu z mowy po raz pierwszy w swojej historii uzyskuje możliwość korzystania z pamięci: zapamiętywania i odpamiętywania. Rodzice dziecka w tym wieku często w naturalny sposób stymulują rozwój pamięci pytając dziecko o wydarzenia z przedszkola, ze spaceru, o to co robiło dzień wcześniej. Sami również przypominają mu różne wspólnie spędzone chwile i nierzadko rozmawiają z nim o planach na najbliższe godziny czy następny dzień.

Podobne prace

Do góry