Ocena brak

ŁASKI JAN

Autor /k_p1410 Dodano /04.03.2012

ŁASKI JAN, ur. 1499 w Łasku pod Sieradzem, zm. 8 I 1560 w Pińczowie (tamże pochowany), reformator rel., mecenas kultury. Syn wojewody sieradzkiego Jarosława, synowiec prymasa Jana. Wykształcony na uniw. niem. i wł. (w Bolonii i Rzymie), przebywał 1524-26 w Paryżu, Padwie, a przede wszystkim w Bazylei u Erazma z Rotterdamu, od którego odkupił bibliotekę. Wielbiciel Erazma, jeden z pierwszych propagatorów jego myśli w Polsce, inicjował pośm. wydanie dzieł. W 1539 związał się z ruchem reformacyjnym, działał we Fryzji Wsch., Anglii, 1556 osiadł w kraju, działając na rzecz wyznaniowego zjednoczenia pol. protestantów w nar. Kościele reformacyjnym. Autor pism rel., listów, pod nazwiskiem przyjaciela, J. Utenhove'a, ogłosił pamiętnik swej działalności w Anglii Simplex etfidelis narratio (Bazylea 1560); uczestniczył w pracach nad przekł. Biblii brzeskiej (—> biblie polskie).

Opera, t. 1-2, wyd. A. Kuyper, Amsterdam 1866; Lasciana, wyd. H. Dalton, Berlin 1898. PSB 18 (H. Kowalska); H. KOWALSKA Działalność reformatorska J.Ł w Polsce 1556-1560, Wr. 1969.

Henryk Barycz

Podobne prace

Do góry