Ocena brak

LANDWEHRA, obrona krajowa, rodzaj wojsk terytorialnych w Austrii i Prusach

Autor /AlbertynaII Dodano /12.06.2013

Wzorowana na franc. gwardii narodowej, po raz pierwszy pojawiła się w 1809 w Austrii, ale tylko w niektórych regionach, gdyż sejm węg. odmówił zgody na taką mobilizację, a w Galicji nie ogłoszono pospolitego ruszenia w obawie przed uzbrojeniem Polaków. Na mocy dekretu króla prus. Fryderyka Wilhelma III z 17 III 1813 powołano do szeregów 12 tys. żoł., głównie ze Śląska. Było to wydatne wzmocnienie regularnej armii. W L. służyli rezerwiści, mający już za sobą służbę wojsk. Odegrali oni istotną rolę w kampaniach 1813-1814.

Podobne prace

Do góry