Ocena brak

LANDING VEHICLE TRACKED (LVT) - amfibie

Autor /ciamajda Dodano /25.02.2011

Amerykański pojazd gąsienicowy przystosowany do poruszania się po lądzie i wodzie, skonstruowany w 1940 r. -jako wzorzec posłużył pojazd używany do niesienia pomo­cy ofiarom powodzi w Kalifornii w 1935 r. Pokaz wojskowej wersji pojazdu nazwanego LVT odbył się 5 listopada 1940 r.

Próby wypadły pomyślnie i konstruktor dr Donald Roebling otrzymał zamówienie na wyprodukowanie 100 pojazdów. Wkrót­ce uruchomiono masową produk­cję LVT1 w kilku zakładach (m.in. Food Machinery Corpora­tion w Dunedin i Saint Louis Car Company). Ze względu na liczne wady (podatność na korozję, brak uzbrojenia, częste awarie gąsienic) opracowano wersję LVT2 z gąsieni­cami o innej konstrukcji i silnikami z czołgu M3. Pojazdy te przeszły chrzest bojowy na Bougainville i Tarawie w listopadzie 1943 r. Po pierwszych doświadczeniach bojo­wych dowództwo zamówiło poja­zdy opancerzone (oznaczone LVT(A)2) użyte po raz pierwszy w grudniu 1943 r.

Dalsze modyfika­cje doprowadziły do skonstruowa­nia pojazdów LVT(A)1, w których za­instalowano wieżyczkę czołgu M3 z działem kal. 37 mm. Po raz pierwszy użyto ich w końcu 1943 r. Okazały się bardzo przydatne do wspierania nie uzbrojonych pojazdów amfibijnych, co skłoniło producentów do zastoso­wania w pojazdach LVT(A)4 dział kal. 75 mm.

Jedną z podstawowych wad pojazdów LVT było umie­szczenie zespołu napędowego z przodu, w wyniku czego przez ca­łą długość wozu biegł wał napędo­wy zabierający wiele miejsca i utru­dniający załadunek oraz wyładu­nek. W nowym modelu LVT3 przeniesiono silnik do tyłu, eliminu­jąc wał napędowy.

Modyfikacji pod­dano również pojazdy LVT2, two­rząc wersję LVT4 o znacznie więk­szej ładowności; pojazdy te mogły zabrać *jeepa lub 30 żołnierzy z peł­nym wyposażeniem. Były one pro­dukowane najliczniej ze wszystkich modeli LVT (8343 egzemplarze). Do końca wojny wyprodukowano łącznie 17 383 pojazdy amfibijne, powszechnie używane w walkach na wyspach Pacyfiku i w Europie Zachodniej.

 

DANE TAKTYCZNO-TECHNICZNE (LVT4)

silnik Continental W670 9A

ciężar 12 429 kg

ładowność 5470 kg

prędkość w wodzie 12 km/h na lądzie 32 km/h

zasięg w wodzie 120 km na lądzie 240 km  (LVT(A)4)

1 działo kal. 75 mm (z krótką lufą)

Podobne prace

Do góry