Ocena brak

Lancetniki

Autor /Werner Dodano /31.01.2012

Lancetniki, które należą do podtypu bezczaszkowców, większość czasu spędzają zakopane w piasku na dnie płytkich mórz i wód przybrzeż­nych. Ciało ich jest umięśnione, mięśnie są ułożo­ne w metameryczne bloki, tak jak jest to u ryb. Płynący lancetnik, poruszając się, wykonuje podob­ne ruchy jak ryba, gdyż jego struna grzbietowa jest sprężysta, a ciało bocznie spłaszczone. Lancetniki rozmnażają się na wiosnę, zazwyczaj krótko po okresie sztormów. Są zwierzętami rozdzielnopłciowymi, jaja i plemniki przedostają się do wody, gdzie w sposób zewnętrzny dochodzi do zapłod­nienia. Klujące się z jaj larwy podpływają pod powierzchnię wody za pomocą rzęsek (cilia), które pokrywają ich małe ciała. Przez pewien czas larwy unoszą się w wodzie, a po osiągnięciu dojrzałości powracają na dno morza.
Jelitodyszne, będące przedstawicielami typu pół-strunowców, żyją w piaszczystym lub mulistym dnie płytkich wód morskich. Jak wskazuje sama nazwa typu, do którego należą, są one dość blisko spokrewnione ze strunowcami. Jelitodyszne posia­dają niewielkie ślepe uwypuklenie jelita zwane notochordą, przypominające strunę grzbietową strunowców. Ich ciało składa się z trzech części: ryjka, kołnierza i tułowia. W każdej z tych części znaj­duje się wtórna jama ciała - celoma. Cechą, która łączy półstrunowce ze strunowcami jest obecność parzystych, metamerycznie rozmieszczonych szczelin skrzelowych.

Bezczaszkowce należą do typu Chordata i są podtypem Cephalochordata. Jest ich 24 gatunki, wśród nich:
lancetnik (Branchiostoma lanceolatum)

Podobne prace

Do góry