Ocena brak

„LALKA” - PROBLEMATYKA UTWORU

Autor /ninja Dodano /07.03.2011

Tematem „Lalki” jest klęska dwóch ideologii: pozytywizmu i romantyzmu, ukazane na tle przemian dziejowych: wygasania walk narodowowyzwoleńczych i rodzenia się kapitalizmu. Uwaga autora koncentruje się wokół zagadnień politycznych, społeczno-ekonomicznych i kulturalnych. Im też podporządkowana jest konstrukcja portretów psychologicznych powieściowych postaci. „Lalka” posiada trzy warstwy kompozycyjno-tematyczne:

1.  powieść o polskim społeczeństwie wieku XIX

2.  kronika dnia powszedniego Warszawy 1878/79 roku

3.  powieść o nieszczęśliwej miłości Stainsława Wokulskiego do arystokratki Izabeli Łęckiej

Do góry