Ocena brak

Łagodne nowotwory żołądka

Autor /kornelcia Dodano /20.11.2013

Lekarz praktyk może podejrzewać nowotwór żołądka, gdy otrzymuje wynik badania radiologicznego formułowany ostrożnie, a więc niepewnie, lub na podstawie rozpoznania enV doskopowego, które ż większym przekonat niem sugeruje polip (polypus). Polipem nazywamy w zasadzie każdy twór o wyglądzie kształtnego guzka wysterczający ponad powierzchnię błony śluzowej do wnętrza na* rządu. Polip może być uszypułowany i ruchomy lub osadzony na szerokiej podstawie. Powierzchnia guzka zwykle niewiele lub wcale nie różni się od otoczenia. Prawie wszystkie nowotwory łagodne w żołądku i dwunastnicy mają taki polipowaty wygląd, choć różnić się mogą utkaniem. Polipy pochodzenia zapalnego nazywamy pseudopoli-pami. Spotykamy je najczęściej w żołądkach operowanych. Prawdziwe polipy stanowią najczęściej hipertroficzną wybujałość normalnej błony śluzowej i trudno je właściwie nazwać nowotworami. Łagodnymi nowotworami bywają gruczolaki (adenoma). Dużo rzadziej spotyka się tłuszćzaki (lipoma), mięśniaki (myoma) i inne, jeszcze rzadsze. Polipowaty twór może też wykazać degenerację złośliwą lub wręcz może okazać się raf kiem lub rakowiakiem.

Nowotwory łagodne zwykle nie sprawiają dolegliwości; czasem spotykamy się ze skar# gami na nieokreślony ból, uszypułowany polip w okolicy odźwiernika wyjątkowo może się przemieszczać przez niego i wklinowując się, powodować dość gwałtowne objawy ty* powe dla okresowej niedrożności.

Ujawnienie guza w żołądku, choć wygląd jego nie budzi podejrzeń, nie daje nigdy pewności, jakie utkanie kryje on wewnątrz. Wprawdzie fibroskopy dają możliwość biopsji lub zebrania materiału do badania cytologicznego, pobrane próbki są jednak często zbyt drobne, zbyt powierzchowne i nawet liczne wycinki nie dają często pewności, że chodzi o zmianę w całości łagodną. Tak więc ostatecznie chorzy ci najczęściej kierowani są do leczenia chirurgicznego. Pozostawiamy jedynie drobne i uszypułowane polipy. Jeśli jednak polip jest uszypułowany, ale średnica jego przekracza 1,5 cm, jeśli powierzchnia jego jest kosmata (polypus villosus) lub usadowiony jest na szerokiej podstawie, chorego należy kierować do zabiegu. Polipy siedzące na szerokiej podstawie oraz takie, które bu* dzą podejrzenia złośliwości (bądź makroskopowo, bądź mikroskopowo), powinny być kierowane do laparotomii. Polipy na wąskiej szypule mogą być usunięte wewnątrzżołądko-wo za pomocą panendoskopu operacyjnego, wyposażonego w stalową pętlę do elektro-koagulacji. Usunięty polip musi być wydobyty tym instrumentem w celu poddania go badaniu histologicznemu w całości, Polipek-tomia endoskopowa jest zabiegiem stosunkowo drobnym w porównaniu z otwarciem ja* my brzusznej. Jeśli z wyżej wymienionych względów pacjenta nie kwalifikujemy do zabiegu, może być on poddany okresowej kontroli endoskopowej, zwłaszcza przy polipowa! tości mnogiej żołądka (polypositas rentrieuli). Rokowanie w przypadkach nowotworów łagodnych jest dobre.


Podobne prace

Do góry