Ocena brak

Ładunek elektryczny - przyciąganie i odpychanie

Autor /Elektryk Dodano /31.01.2012

Naładowane obiekty mają zdolność do wza­jemnego przyciągania lub odpychania. Jeśli mają przeciwstawny ładunek elektryczny to posiadają zdolność przyciągania, jeśli zaś ich ładunki są tego samego znaku - odpychają się.
Obiekty, które można naelektryzować po­przez pocieranie (np. grzebień) zawierają tzw. statyczną elektryczność. Ta nazwa wynika z fakt iż ładunek elektryczny może w pew­nych warunkach trwać w nich prawie w nie­skończoność. Ładunek obiektu nie zmieni się dopóki aktualna ilość elektronów i protonów nie zostanie zmieniona. Na przykład obiekt, który jest mocno naładowany ujemnie, mając dodatkowe elektrony może zostać rozładowa­ny, gdy nadmiarowe elektrony wypłyną z nie­go. Obiekt dodatnio naładowany, któremu bra­kuje elektronów, może zostać rozładowany, gdy elektrony wpłyną do niego. Jakikolwiek ruch cząstek naładowanych nazywany jest prą­dem elektrycznym.

Podobne prace

Do góry