Ocena brak

ŁAD POLICENTRYCZNY

Autor /Norbert999 Dodano /04.01.2012

W odróżnieniu od ładu monocentrycznego ład pluralistyczny charaktery­zuje się następującymi cechami:

a) wielością ośrodków władzy,

b) większą symetrycznością struktury społecznej,

c) istnieniem i funkcjonowaniem licz­nych grup interesu,

d) oparciem stosunków między grupami i ośrodkami władzy, władzą i społeczeństwem raczej na porozumieniach, przetargach, kompromisie niż na przymusie i sankcjach.

Desygnatami pluralizmu są:

a) decentralizacja) dekoncentracja władzy

b) przeciwstawianie się uniformizm mówi,

c) różnorodność grup, interesów i potrzeb oraz sposobów ich artykulacji.

Podobne prace

Do góry