Ocena brak

ŁĄCZNOŚĆ, jej zasadnicze działy i znaczenie gospodarcze

Autor /Dymitr Dodano /22.09.2011

ŁĄCZNOŚĆ obejmuje trzy zasadnicze działy: - przesyłki zmaterializowane (listy, druki, paczki), - przesyłanie pieniędzy oraz – przekazywanie informacji za pomocą różnych fal elektromagnetycznych (telekomunikacja). Telekomunikacja dzieli się na przewodową, bezprzewodową (naziemna i satelitarna).

- TELEGRAFIA – przesyłanie różnego rodzaju znaków (alfabet Morsa). Po wojnie TELEKSAMI można było przesłać zdjęcia.

- TELEFONIApowstała w drugiej połowie XIX w. Wskaźnikiem rozwoju TELEFONII jest liczba aparatów (w sieci) na 1000 mieszkańców. (np. Szwajcaria – 917, Szwecja – 681, USA – 892, Polska – 153).

- TELEKOMUNIKACJA BEZPRZEWODOWA:

-- NAZIEMNA – to radio (szczególnie ważne w transporcie – komunikaty meteorologiczne oraz w krajach słabo rozwiniętych o dużej powierzchni).

TELEWIZJA – rozwinęła się po II Wojnie Światowej. Jest źródłem rozwoju oświaty i kultury.

-- SATELITARNA – zapoczątkowana w latach 60-tych (przekazy telewizyjne, telefonia). Powstanie nowych węzłów komunikacji – TELEPORTÓW. Teleport składa się z kilku do kilkunastu anten satelitarnych przekazujących i odbierających informacje z satelitów. Teleporty wykorzystywane są przez kablowe sieci telewizyjne (60%), grupy biznesu, organizacje rządowe, osoby prywatne (10%).

Podobne prace

Do góry